Cieľ:

 Úlohou tohto projektu bolo nadviazať na činnosť občianskeho združenia v rokoch pred uskutočnením tohto projektu v línii práce s rodičmi a ich deťmi a pridať spoluprácu so seniormi. Miesto rodinného centra sa stalo obľúbeným priestorom na stretnutia a oddych pre rodiny a mladých ľudí zo širšieho okolia. Rozhodli sme sa preto vytvoriť niekoľko aktivít, ktoré by tejto skupine ľudí pomohlo. Maminky na materskej dovolenke často pociťujú sociálnu izoláciu, preto sme sa zamerali najmä na ne a ich deti. Centrum pre deti a ich rodičov sme v Žiline otvorili v roku 2010.  Seniori  tiež často pociťujú nedostatok kontaktov a zaujali ich naše aktivity s malými deťmi. Prišli sme na nápad spolupráce medzi rodičmi s deťmi a starými ľuďmi. Myslíme si, že práve seniori môžu deťom a ich rodičom ponúknuť svoj čas a množstvo hodnotných skúseností, či už spomienok z ich detstva alebo rozprávok

Vyhodnotenie projektu a záver:

V súčasnosti je Rodinné Centrum Rozprávka plne funkčné a podľa závislosti od počasia a zdravotného stavu detí a ich rodičov aj navštevované, či priamo rodičmi našej komunity, ale aj novými rodičmi s deťmi v predškolskom a školskom veku. Klubová aktivita  sa niekoľkonásobne zvýšila a otvárajú sa od novembra nové kluby, zabehnuté sú v hojnom počte navštevované. V súčasnosti je v radoch občianskeho združenia 95 členov, vrátane stabilných či príležitostných dobrovoľníkov. Stabilne sa tu vytvorila komunita 30 rodín, ktoré sa snažia svojou činnosťou prispieť k hladkému fungovaniu občianskeho združenia. Činnosť centra vidíme ako veľmi pozitívny a správny krok na ceste k vybudovaniu kultúrno-vzdelávacieho centra pre rodinu.  Komunita, ktorá sa na začiatku tohto projektu len jemne vytvárala nadobudla jasné pravidlá a vzhľad, ako pozitívne vnímame neustále pribúdanie členov- dobrovoľníkov ale aj nových rodín. Tento smer fungovania združenia chceme udržať a vzhľadom na rozširujúce sa aktivity zveľaďovať. Celkovo projekt vyšiel veľmi dobre, väčšina akcií nami organizovaných mala dostatočnú účasť. Našimi cieľmi do budúcnosti je popracovať ešte viac na propagácii združenia, získanie ďalších finančných prostriedkov zabezpečujúcich hladký chod združenia a zapojenie sa do medzinárodných projektov vzdelávacieho charakteru pre samotných členov aj širšiu verejnosť.

Herňa s telocvičňou sú veľakrát poslednou záchranou našich mamičiek v prípade nepriaznivého počasia, sme veľmi príjemne prekvapený nakoľko si obľúbili možnosť jej návštevy.

Našim cieľom bol hlavne rozvoj výtvarných, pohybových a ďalších pre život dôležitých zručností detí predškolského veku, to sa nám podľa nášho názoru a názoru samotných rodičov darilo a darí napĺňať. Deti po počiatočnom ostychu sa viditeľne v prostredí centra osmeľujú, učia sa nové zručnosti a lepšie komunikujú s vrstovníkmi, čo je jednoznačne výborná príprava na vstup do škôlky a neskôr na školskú dochádzku.

Ďalším z cieľov bolo vytvorenie dlhodobej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi predškolského veku a seniormi prostredníctvom pravidelných aktivít. Spolupráca so seniormi nás veľmi príjemne prekvapila, po začiatočných rozpakoch a obavách zo strán seniorov boli stretnutia veľmi obľúbené a sami sme boli prekvapený ako veľmi sa mamičky zaujímali hlavne o informácie z detstva našich seniorov. Taktiež odozva zo strany seniorov bola úžasná, niektorí sami začali navštevovať naše centrum so svojimi vnúčatami na iných pravidelných aktivitách. Tento postup vnímame veľmi pozitívne a určite sa budeme v ďalších projektoch snažiť nadviazať na túto spoluprácu, aj pre odozvy mamičiek aj seniorov, ktorých prejavený záujem aj úcta nesmierne potešili a navnadili, už teraz nám navrhujú ďalšiu spoluprácu...

V neposlednom rade sme sa zameriavali na získanie nových rodičovských zručností a získavanie nových hodnotných informácií pre cieľovú skupinu rodičov detí predškolského veku prostredníctvom stretnutí s odborníkmi. Vzhľadom na fakt, že naše mamičky majú väčšinou malé deti, gro týchto stretnutí bolo zamerané na otázky dojčenia, a zdravia a zdravej stravy. V tejto chvíli pôsobí priamo v centre 8 poradkýň pri dojčení, ktoré sa snažia byť k dispozícii čo najväčšiemu množstvu mamičiek, pomáhať a radiť. Taktiež budúcim rodičom veľmi pomáhajú stretnutia s dulou a fyzioterapeutkou.

 

Začiatok projektu: Apríl 2011

Koniec projektu:    Október 2011

Spolupracujúce organizácie: Jednota dôchodcov Lietavská Lúčka

                                                  Mamila OZ

 

Tento projekt finančne podporilo:

 

 

  Kontakt

  Občianske združenie Rodinná Rozprávka 
  Majerská 1496/15,
  010 01  Žilina

  Prevádzka: Rodinné Centrum Rozprávka, 
  P.O.Hviezdoslava 9
  010 01 Žilina 


  Od 04.01.2015 sme sa prestahovali na 1 poschodie do budovy bývalého TV-AV elektronic vedľa železiarstva Priemto - Tabačik. Z Národnej ulice k nám prejdete cez prechod vedľa pizzerie Carolina. 
   

  Informácie o kurzoch a aktivitach centra:

  0907 890 038

  Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

   

  Naši partneri

  Naši sponzori

   

  Peter Bikár - HORIZON

   

  Jana Vojtková

   

  Jozef Mikyška

   

  Ivana Milcová - GEOBAN

   

  Naši Dobrovolníci

  Peter Zubácky 

   

  Zuzana Zubácka - Vyskočová