O nás

sme občianske združenie

Rodinná Rozprávka

Vznikli sme v roku 2006, na podnet niekoľkých mladých žien, ktoré sa rozhodli dôkladne pripraviť na príchod svojich budúcich detí a tak získať kvalitné informácie, ktoré budú mať priaznivý prínos na zdravie ich dieťatka a zároveň podporia sociálno-spoločenské potreby ich samých.

vitajte v bezpečnom prostredí pre rodinné záležitosti a rodičovstvo

Naše poslanie

  • príprava žien na materstvo a rodičovstvo
  • osveta a poradenstvo v oblasti dojčenia
  • všestranná pomoc rodinám s deťmi pri výchove, vzdelávaní a sebavzdelávaní
  • práca s deťmi a mládežou zameraná na rozvoj osobnosti  a tvorivosti
  • vytvorenie prostredia pre oddych a relax
  • propagácia, príprava a činnosť aktivít na vzrast priaznivého kultúrneho a spoločenského prostredia

Prostredie pre sociálizáciu

100% rešpektujúci prístup

Vybudované s láskou

ako vznikali naše aktivity

Kúsok histórie

Vznik Občianskeho združenia predstavuje pre jeho členov súčasne príležitosť využiť svoje poznatky a skúsenosti z neformálnych aktivít a realizovať svoje ciele na novej, kvalitatívne vyššej a náročnejšej úrovni.

Občianske Združenie Rodinná Rozprávka otvorilo v roku 2010 Rodinné Centrum  Rozprávka v Žiline. V súčasnej dobe realizujeme pravidelné aktivity sociálno-vzdelávacieho charakteru pre všetky vekové skupiny, prednášky a kurzy v závislosti od potrieb detí a ich rodičov. Od tohto obdobia sa v našej činnosti vyprofilovali dve hlavné línie. Prvú líniu tvoria aktivity pre deti predškolského a  druhou líniou je činnosť pre ich rodičov, starých rodičov a ďalších dospelých. Zároveň tieto dve línie spájame a vytvárame spoločné akcie.

V súčasnosti je Rodinné Centrum Rozprávka plne funkčné a podľa závislosti od počasia a zdravotného stavu detí a ich rodičov aj navštevované, či priamo rodičmi našej komunity, ale aj novými rodičmi s deťmi v predškolskom a školskom veku. Klubová aktivita  sa niekoľkonásobne zvýšila. V súčasnej dobe je v radoch občianskeho združenia 95 členov  vrátane stabilných či príležitostných dobrovoľníkov. Stabilne sa tu vytvorila komunita 30 rodín, ktoré sa snažia svojou činnosťou prispieť k hladkému fungovaniu občianskeho združenia. Občianske združenie vo svojej činnosti úzko spolupracuje s ostatnými občianskymi združeniami matiek a žien pripravujúcich sa na materstvo, s občianskymi združeniami zameranými na prácu s deťmi, mládežou a s príslušnými orgánmi štátnej správy.

nájdi pre seba tie pravé

aktivity & kurzy