Členské príspevky

Výška členských príspevkov za jednotlivé kurzy a aktivity pre rok 2024 platná od 1.1.2024

Adaptačný program Rozprávkovo

 • mesačná platba podľa počtu dní v mesiaci 1 vstup (3 hodiny) 14 €

Cvičenie pre mamičky s deťmi v šatke/ergo-nosiči

 • Mesačná platba podľa počtu dní v mesiaci 1 vstup 9,50 €

Cvičenie pre seniorov

 • Permanentka na 10 vstupov (platná 16 týždňov) 70 €
 • Jednorázový vstup 7,50 €

Cvičenie rodičov s deťmi

 • Permanentka na 10 vstupov (platná 16 týždňov) 95 €
 • Jednorázový vstup 10 €

Dojčenie pre život (príprava na dojčenie)

 • Permanentka na 6 vstupov 55 €
 • Jednorázový vstup 10 €

Hláskovanie (pre predškolákov)

 • Mesačná platba podľa počtu dní v mesiaci 1 vstup 8,50 €

Individuálne hry (so zameraním na podporu oslabených funkcií)

 • 1 vstup (1 hodina) 30 €

Kurz masáží detí

 • Kurz (5 x 1,5 hodiny) 95 €

Montessori hernička (3 hodiny)

 • Mesačná platba podľa počtu utorkov v mesiaci 1 vstup 9 €

Podporné skupiny

 • Jednorázový vstup 7,50 €

Picasso – výtvarný krúžok

 • Mesačná platba podľa počtu dní v mesiaci 1 vstup (1 hodina)  10 €

Šikovníček – výtvarný krúžok

 • Mesačná platba podľa počtu dní v mesiaci 1 vstup (1 hodina) 9 €

nájdi si pre seba tie pravé

kurzy & aktivity