Rozprávkovo

Predškôlkársky adaptačný program prebiehajúci v 3 skupinách pre rodičov s deťmi od 2 rokov.

Pripravuje deti na škôlku. Umožňuje im získanie samostatnosti. Rozvíja psychomotorické a sociálne zručnosti, potrebné pre budúcich škôlkárov. Je inšpirované metódami Montessori, založené na rešpektujúcej výchove.

Rozprávkovo neslúži na stráženie detí. Za deti si zodpovedajú rodičia, alebo iné zodpovedné osoby, ktoré si tam deti privedú.
Platba mesačne vopred podľa cenníka členských príspevkov

Ospravedlnenie účasti je potrebné nahlásiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom Rozprávkova emailom alebo sms správou.

Počet miest je obmedzený z dôvodu kapacity miestnosti a personálu

Kontakt cez mobil: prosím formou SMS: 0907 890 038

E-mail: rodinnarozpravka@gmail.com

Skupina Deň Čas
Rozprávkovo 1 Pondelok Od 9:00 do 12:00 (Prosím, príďte aspoň 15 minút skôr, nech začneme načas.)
Rozprávkovo 2 Streda Od 9:00 do 12:00 (Prosím, príďte aspoň 15 minút skôr, nech začneme načas.)
Rozprávkovo 3 Štvrtok Od 9:00 do 12:00 (Prosím, príďte aspoň 15 minút skôr, nech začneme načas.)