Cvičenie rodičov s deťmi

Cvičenia sú sprevádzané pesničkami a riekankami mamičiek, čo pozitívne vplýva na vnímanie rytmu a melódie reči a pozitívnym spôsobom vplýva na správny rozvoj reči.

Rozličný spôsob pohybu zlepšuje držanie tela, rozvíja psychomotorické schopnosti, posilňuje sebadôveru, zlepšuje náladu.

Pri cvičení používame rôzne pomôcky – fit lopty, malé lopty-overbaly, plastové gulôčky, rovnovážne pohybové dráhy, drobné hračky, kruhy, cvičí sa na pesničky, riekanky…

Najlepšou motiváciou a stimulom pre dieťa sa stáva mama a interakcia s prostredím. V popredí zostáva hra vo dvojici, dieťa však získava prvé sociálne zručnosti a trénuje schopnosti fungovania v kolektíve.

Lektor: Liečebná pedagogička Bc. Zuzana Bikárová, ktorá sa cvičeniu s deťmi a stimulácii psychomotorického rozvoja venuje viac ako 10 rokov

Výška členského príspevku na za aktivitu cvičenia rodičov s deťmi je podľa cenníka členských príspevkov.

Prihlasovanie:

Email: rodinnarozpravka@gmail.com

SMS: 0907 890 038

Skupina Deň Čas
Deti vo veku od 3 do 6 mesiacov piatok N/A
Deti vo veku od 6 do 12 mesiacov piatok N/A
Deti vo veku od 9 do 12 mesiacov piatok N/A
Deti vo veku od 12 do 24 mesiacov piatok N/A
Deti vo veku od 2 do 4 rokov piatok N/A