Picasso – výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok pre rodičov s deťmi od 6 rokov. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si dieťa osvojuje okolitú skutočnosť, hmotný svet a objasňuje súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami.
Z hľadiska rozvíjajúcej sa detskej psychiky je dôležitá súvislosť výtvarnej činnosti so základnými psychickými vlastnosťami, vnímaním, predstavivosťou, myslením a cítením.

Naša výtvarná činnosť je koncipovaná na spoluprácu mamičiek a ich detí pod vedením skúsenej lektorky. Činnosti sú vyberané podľa ročných období a úzko sa viažu na svet okolo.

Slúži na prvé stretnutia s výtvarnými technikami, objavovania radosti z tvorenia, spoznávanie základov miešania farieb a podobne…

Cez tieto aktivity deti spoznávajú rozličné výtvarné techniky, zlepšujú si výtvarné zručnosti, rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotorické zručnosti.

Lektor: Bc. Zuzana Bikárová, liečebný pedagóg

Výška členského príspevku na výtvarný krúžok picasso je podľa cenníka členských príspevkov.

Skúšobná hodina je bezplatná, je potrebné sa nahlásiť vopred kvôli obmedzenému počtu miest.

Prihlasovanie:

E-mail: rodinnarozpravka@gmail.com

SMS: 0907 890 038