Hláskovanie

V Rodinnom Centre Rozprávka je viac ako 5 rokov možnosť tréningu pre predškolákov pod názvom “Učíme sa hláskovať”.

Ide o nácvik práce s hláskami ako príprava na čítanie a písanie v škole. Budeme sa učiť správne slabikovať, vyčleňovať prvú a poslednú hlásku, aj analýzu a syntézu hlások sluchom. Tiež sa naučíme hravou formou rozlišovať samohlásky a spoluhlásky.

Tento tréning fonematického uvedomovania je vhodný pre všetkých predškolákov. Pri odklade školskej dochádzky ideálne pred nástupom do školy.

Stretnutia prebiehajú formou krúžku každý utorok od 16:15-17:00 hod s malou skupinou detí. Prvá hodina je skúšobná – bezplatná. Na prvej hodine budeme tiež orientačne zisťovať schopnosti predškolákov a určíme vhodnosť nácviku.

Prihlasovanie a záujem rodinnarozpravka@gmail.com alebo 0907/890 038.

Výška členského príspevku na hláskovnie je podľa cenníka členských príspevkov.

Lektor: Mgr. Ivana Moravčíková Čelešová, psychologička so zameraním na poruchy reči a učenia