Montessori hernička

Montessori hernička – Pripravené prostredie pre deti vo veku 9 mesiacov až po 4 roky. Tu môžu rozvíjať zručnosti v oblastiach, na ktoré majú aktuálne aktívne obdobie. Zároveň prichádzajú do interakcie s ďalšími deťmi, čo je prospešné pre ich sociálne zručnosti.

Hernička je dostupná od 9:00 do 12:00 Je na vašom zvážení či s dieťatkom využijete celé tri hodiny, alebo kratší časový úsek. Cena členského príspevku na aktivitu sa nemení podľa počtu hodín v jednom dni.

Skúšobná hodina sa neplatí – na prvú hodinu si to môžete prísť vyskúšať bezplatne. V prípade, že budete pokračovať, vyplatíte si členský príspevok na herničku do konca mesiaca dopredu.

Podmienky mesačného fungovania v herničke:

  • Výška členského príspevku na montesori herničku je podľa cenníka členských príspevkov.
  • Platí sa na mesiac dopredu, pri neúčasti máte možnosť požičať si montessori pomôcku, hračku alebo knihu domov ako náhradu herničky.
  • Platbu členského je potrebné poslať po absolvovaní skúšobnej hodiny do najbližšej herničky alebo doniesť na prvú hodinu v hotovosti.
  • V prípade neúčasti na herničke vás prosíme o informáciu mailom, sms-kou alebo správou na Facebooku vopred.

Keď sa rozhodnete nepokračovať v mesačnom programe, je potrebné nám to oznámiť a neblokovať tak miesta iným rodinám.

Na skúšobnú hodinu je možné sa prihlásiť cez:
mail: rodinnarozpravka@gmail.com
SMS: 0907/890 038